Dänemark


Zurück zur Übersicht
Andersen, Torben: DSB - diesel & design / af Torben
Andersen. - [Næstved] : Lokomotivet, 1996. - 64 S. :
zahlr. Ill.
ISBN 87-984221-7-0


Andersen, Torben: DSB litra MX, type 567 : NOHAB GM
diesellokomotiver i Danmark / af Torben Andersen. -
Næstved : Lokomotivet, 1999. - 72 S. : Ill.
ISBN 87-90779-01-0


Andersen, Torben: DSB litra MY, type 567 : NOHAB GM
diesellokomotiver i Danmark / af Torben Andersen. -
Næstved : Lokomotivet, 1998. - 80 S. : Ill.
ISBN 87-90779-00-2


Andersen, Torben: Under vingehjulet : DSB 1945 - 1960 /
af Torben Andersen. - [Næstved] : Lokomotivet, 1992. -
66 S. : Ill.
ISBN 87-984221-0-3


Andersen, Torben: Under vingehjulet : DSB 1960 - 1969 /
af Torben Andersen. - [Næstved] : Lokomotivet, 1993. -
73 S. : Ill.
ISBN 87-984221-3-8


Andersen, Torben: Under Vingehjulet : DSB 1930 - 1939 /
Torben Andersen. - [Næstved] : Lokomotivet, 1993. - 73 S. :
Ill.
ISBN 87-984221-1-1


Bay, William: Locomotives of the private railways of
Denmark / William Bay*. - Lingfield, Surrey : Oakwood
Press, [1960]. - [88 S.] : Ill.


Bønnelycke, Emil: Historier om Lokomotivførere / Emil
Bønnelycke. - København, 1927. - 147 S.


Bønnelycke, Emil: Historier om Lokomotivførere / Emil
Bønnelycke. - 2., forøgede Udg. - Odense, 1938. - 288 S.


Bruun-Petersen, Jens: Gedser-ekspressen :
udlandsforbindelserne via Gedser gennem 105 år / af Jens
Bruun-Petersen. - Roskilde : Banebøger, 1991. - 80 S. : Ill.
ISBN 87-88632-33-4


Bruun-Petersen, Jens: Internationale tog via Rødby Færge /
af Jens Bruun-Petersen og John Poulsen. - Smørum : bane
bøger, 1998. - 80 S. : zahlr. Ill.
ISBN 87-88632-74-1


Christiansen, Hans Gerner: For fuld damp :
lokomotivførerhistorier / Hans Gerner Christiansen. -
[København] : Hernov, 1977. - 99 S.
ISBN 87-7215-601-5


Christoffersen, Knud B.: Banen sætter spor :
Frederikssundbanen i 110 år ; 1879 - 1989 / Knud B.
Christoffersen. - Frederikssund : Thorsgaard, 1989. -
125 S.


Dampkraft : jernbanernes historie, Høng-Tølløse Jernbane,
damplokomotivets teknik, kan du lide tog?, litteratur &
internet, jernbanerne og fremtiden / red. og tekst:
Thomas Nørgaard Olesen og Alf Blume. Artikeln om HTJ er
skrevet af Jan Bo Pedersen. - Jyderup : D-maskinegruppen,
2002. - 16 S. : Ill.


Danmarks Jernbaner : historisk og biografisk Haandbog /
Redaktion: Martin Buch og C. I. Gomard. - København :
Kappel

1. Historisk Afsnit. - 1933. - Ill.
2. Biografisk Afsnit. - 1933. - Ill.


Danmarks jernbaner : historisk og biografisk haandbog /
Red.: Martin Buch og C. I. Gomard. - Repr. - Roskilde :
Banebøger
Repr. erscheint nicht mehrbändig

1. Historisk afsnit. - 1987. - [480 S.] : Ill.
ISBN 87-88632-15-6


Danmarks Jernbaner : Hæfte 2. Billetpriser m. m. / Udg.
af de danske Statsbaner. - København
1. Maj 1909, 1. Okt. 1909, 1. Apr. 1911, [1. Okt.] 1911,
1. Maj 1912, 1. Okt. 1913, 1. Apr. 1916 [im angegebenen
Zeitraum mehr nicht ersch.]


Danmarks jernbaner i 125 år / Red.: Jan Koed [et. al.]. -
København : Andersen, [1972]. - 189 S. : Ill., Kt.


Danmarks Jernbaner, Chausséer, Havne, Rednings-Stationer
og Fyr [1877] / graveret af E. Klingsey. - [S.l.] :
Hoffensberg-Jespersen v. Fr. Trap, [1877]. - 1 Kt. : 201
X 232 mm


Danske lokomotiver og motorvogne 1997 / Tom Lauritsen.
[Det er anvendt fotos af følgende fotogr.: Mogens Duus ...]. -
Malmö : Stenvall [u.a.], 1997. - 128 S. : zahlr. Ill.
ISBN 91-7266-141-0 - ISBN 87-980893-1-5


DSB materiel i drift / [DSB drift. Red.: Eilert Løvborg
...]. - 2. udg. - København : DSB drift, 2000. - 40 S. :
zahlr. Ill.
ISBN 87-7025-011-1


Flindt Larsen, Morten: Med damptog til Dyrehaven :
Klampenborgbanen i hverdag og fest 1863 - 1934 /
Morten Flindt Larsen. - Smørum : Bane bøger, 2000. -
256 S. : zahlr. Ill.
ISBN 87-88632-82-2


Foerster, Horst-Dieter: Die älteste Eisenbahnverbindung
über die Ostsee : Schiffe der Fährlinie Warnemünde - Gedser /
Horst-Dieter Foerster ; Karl-Heinz Lossow. Mit Zeichn.
und Rissen von Angelika Foerster. - 1. Aufl. - Rostock :
Hinstorff, 1991. - 104 S. : Ill., graph. Darst.
(Modellbaureihe)
ISBN 3-356-00394-1
### Ein Schnaeppschen ist faellig: Datensatz Nummer 2222


Hansen, W.: Storstrømsbroen : Historisk Udvikling over
Broens Planlæggelse og Bygning. - Vordingborg, 1934. -
45 S. : Ill., Kt.


Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane. - København :
Dansk Jernbane-Klub
(Dansk Jernbane-Klub ; ...)

1. 1897-1947. Af Birger Wilcke. - 1972. - Ill.
(Dansk Jernbane-Klub ; 32)

2. 1947-1972. Af P. Thomassen. - 1972. - Ill.
(Dansk Jernbane-Klub ; 33)

3. Rullende materiel, materieltegninger, sporplaner, Det
danske Staalvalseværk A/S. Af P. Thomassen. - 1973. - Ill.
(Dansk Jernbane-Klub ; 34)


Hvad man ser fra Toget / udarbejdet paa Foranleding af
Ministeriet for Offentlige Arbejder. - Kjøbenhavn

1. Kjøbenhavn - Gjedser / udarb. ved A. Gommesen og H.
Rosendal. - 1906

2. Kalundborg - Slagelse - Skjelskør - Næstved / udarb.
ved. A. Gommesen og H. Rosendal. - 1906

3. Frederikssundbanen / udarb. ved. A. Gommesen og H.
Rosendal. - 1906

4. Kjøbenhavn - Kalundborg / udarb. ved. A. Gommesen og
H. Rosendal. - 1906

5. Kjøbenhavn - Helsingør, Nord- og Kystbanen / udarb.
ved A. Gommesen og H. Rosendal. - 1906

6. Kjøbenhavn - Korsør samt Sorø - Vedde / udarb. ved.
A. Gommesen og H. Rosendal. - 1906

7. Vamdrup - Aarhus / udarb. ved Marius Sørensen. - 1906

8. Aarhus - Frederikshavn. - 1906

9. Fredericia - Korsør og Tommerup - Assens ... / udarb.
ved Marius Sørensen. - 1907

10. Lunderskov - Esbjerg, Esbjerg - Holstebro, Holstebro -
Langaa, Hobro - Løgstør samt Bramminge - Vedsted /
udarb. ved H. Rosendal. - 1907

11. Struer - Thisted / udarb. ved A. Gommesen. - 1907

12. Skanderborg - Skjern / udarb. ved A. Gommesen. - 1907

13. Holstebro - Herning - Viborg - Aalestrup / udarb. ved
A. Gommesen. - 1907

14. Aarhus - Ryomgaard - Grenaa, Ryomgaard - Randers /
udarb. ved A. Gommesen. - 1907


Hvad man ser fra Toget / udarb. på Foranleding af
Ministeriet for Offentliche Arbejder. - Genoptr. [der
Ausg. Kjøbenhavn 1906-1907]. - København : Carlsen
H. 8 nicht als Reprint nachgewiesen

1. Kjøbenhavn - Gjedser / udarb. ved A. Gommesen og H.
Rosendal. - [1978]

2. Kalundborg - Slagelse - Skjelskør - Næstved / udarb.
ved. A. Gommesen og H. Rosendal. - [1978]
Evtl. zsgeb. mit H.3

3. Frederikssundbanen / udarb. ved. A. Gommesen og H.
Rosendal. - [1978]
Evtl. zsgeb. mit H.2

4. Kjøbenhavn - Kalundborg / udarb. ved. A. Gommesen og
H. Rosendal. - [1978]

5. Kjøbenhavn - Helsingør (Nord- og Kystbanen) / udarb.
ved. A. Gommesen og H. Rosendal. - 1977

6. Kjøbenhavn - Korsør samt Sorø - Vedde / udarb. ved.
A. Gommesen og H. Rosendal. - [1977]

7. Vamdrup - Aarhus / udarb. ved Marius Sørensen. - [1980]

9. Fredericia - Korsør og Tommerup - Assens / udarb. ved
Marius Sørensen. - [1980]

10. Lunderskov - Esbjerg, Esbjerg - Holstebro, Holstebro -
Langaa, Hobro - Løgstør samt Bramminge - Vedsted /
udarb. ved H. Rosendal. - [1980]

11. Struer - Thisted / udarb. ved A. Gommesen. - [1980]

12. Skanderborg - Skjern / udarb. ved A. Gommesen. - [1980]

13. Holstebro - Herning - Viborg - Aalestrup / udarb. ved
A. Gommesen. - [1980]

14. Aarhus - Ryomgaard - Grenaa, Ryomgaard - Randers /
udarb. ved A. Gommesen. - [1980]


Jensen, N.: Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm /
N. Jensen. - København : Clausen, 1977. - 110 S. : Ill.
(Clausens Jernbanebibliotek)
ISBN 87-11-03777-6


Jensen, Niels: Dansk jernbanevæsen / N. Jensen. -
København : Clausen, 1981. - 96 S. : Ill.
(Clausens Jernbanebibliotek)
ISBN 87-11-04016-5


Jensen, Niels: Danske jernbanefærger / Niels Jensen. -
København : Clausen, 1978. - 96 S. : Ill.
(Clausens Jernbanebibliotek)
ISBN 87-11-03875-6


Jensen, Niels E.: De danske jernbaners signaler og
sikkerheds-systemer gennem 150 år / Niels E. Jensen og
Benny Mølgaard Nielsen. - [København] : Jernbanebøger,
1998. - 120 S. : zahlr. Ill.


Jensen, Ole: Lollandsbanen 1874 - 1999 / af Ole Jensen og
Thomas N. Olesen. - København : Dansk Jernbane-Klub,
1999. - 108 S.
ISBN 87-87050-41-2


Jernbanebetjening af korridoren København - Berlin /
Morten Steen Petersen og Michael Henriques. - København :
TetraPlan : til Trafikministeiet, 1999. - 31 Bl.


Koed, Jan: Danmarks jernbaner i 150 år / af Jan Koed. -
[Tølløse] : Kunst & Kultur, 1997. - 239 S. : Ill.
Udgivet i forbindelse med 150-året for indvielsen af
Danmarks første jernbanestrækning mellem København og
Roskilde den 26. juni 1847
ISBN 87-7600-199-7


&

Kort over Danmarks jernbaner. - [S.l.] : Axel E. Aamodts
lith. Etabl. - 1 Kt. : 190 X 235 mm
Nachgewiesen: 1887-1892; 1898-1904; 1906-1918; 1920-1923;
1926; 1930& Kullberg, Kaj Henrik: Århus og jernbanen. - Århus :
Husets Forlag, 1980. - 42 S. : Ill.& Kystbanen og dens omgivelser : Klampenborg - Helsingør /
redigeret af Kjeld Damgaard og Carl Chr. Nielsen. -
[Espergærde] : De lokalhistoriske Foreninger langs
Kystbanen, 1997. - 32 S : Ill.
Udgivet i anledning af Kystbanens 100 års jubilæum
ISBN 87-986529-0-7&&

Lauritsen, Tom: Danmarks jernbaner 1960 - 1969 : en
kavalkade i ord og billeder / Tom Lauritsen*. - Malmö :
Stenvall, 1971 : 80 S. : Ill., Kt.
Text Dän., Engl.& Livet langs banen : med Frederikssundsbanen i 100 år /
[redaktionsudvalg, J. S. Hjort Eriksen ... [s.l.] : De
Lokalhistoriske Foreninger ved Banestrækningen
Ballerup-Frederikssund ; Frederikssund : Thorsgaard, 1979. -
104 S. : Ill.
ISBN (falsch) 87-9804224-6&& Med Lemvigbanen gennem 100 år : 1879 - 20. juli - 1979 /
[red.:] P. Thomassen. - [Gentofte], 1979. - 258 S.& Nærumbanen 1900-1975 / Ole-Chr. M. Plum ; Birger Wilcke. -
København : Dansk jernbaneklub, [1975]. - 192 S. : Ill.
(Dansk jernbane-klub ; 38)& Nørgaard Olesen, Thomas: Lokomotivfabrikken Frichs /
Thomas Nørgaard Olesen. - [1. oplag]. - København :
Dansk Jernbane-Klub, 2005. - 192 S. : Ill.
ISBN 87-87050-52-8& Nohabs : Rundnasen & Kartoffelkäfer / Konrad Koschinski. -
Fürstenfeldbruck : Verl.-Gruppe Bahn, 2003. - 95 S. :
überw. Ill.
(Eisenbahn-Journal : Sonderausgabe ; 2003,4)
ISBN 3-89610-115-3& NoHABs und Kartoffelkäfer : Ende einer Loklegende? /
Wolfgang Herdam (Hrsg.). - Gernrode/Harz : Wolfgang
Herdam Fotoverl., 2000. - 136 S. : überw. Ill.
ISBN 3-933178-08-8& Nørgaard Olesen, Thomas: Køge-Ringsted Jernbane / Thomas
Nørgaard Olesen. - [København] : Dansk Jernbane-Klub,
2004. - 160 S. : Ill., Kt.
(Dansk Jernbane-Klub: Dansk Jernbane-Klub ; 55)
ISBN (falsch) 87-87050-37-4&


Nygård Jensen, Hans: De ligner jo hinanden : historien om
MX/MY fortalt ved hjælp af tekst, fotos og tegninger /
[af Hans Nygård Jensen, Torben Andersen og Steffen
Dresler]. - Næstved : Lokomotivet, 1988. - 66 S. : Ill.
([Lokomotivet / Særskrift] Lokomotivet : Særskrift ; 6)& På togtur i Nordjylland : Asger Berghs jernbanebilleder
fra Vendsyssel og Himmerland 1966 - 76 / Keld Haandbæk ;
Thomas Nørgaard Olesen, Ole-Christian Munk Plum. -
[København] : Dansk Jernbane-Klub, 2005. - 87 S. :
Ill.
ISBN 87-87050-50-1& Petersen, Claus Hagen: En undersøgelse af
København-Slangerupbanen, med særlig henblik på banens
grundlæggelse og drift / Claus Hagen Petersen*. -
København, 1974
København, Diss. oder Prüfungsarbeit, 1974&


Pfaferott, Klaus: Eine Brücke über die Ostsee : die
Eisenbahnfährverbindung Warnemünde-Gedser / [Autor: Klaus
Pfafferott. Hrsg.: Dt. Modelleisenbahn-Verb. d. DDR,
Arbeitsgemeinschaft 8/9 Rostock, Freunde d. Eisenbahn]. -
Rostock : DMV, [1987]. - 48 S. : Ill., graph. Darst., Kt.
(Verkehrsgeschichte Mecklenburg)& Plum, Ole-Chr. M.: Høng-Tølløse Jernbane 1901-1976 /
Ole-Chr. M. Plum. - Tølløse : Dansk Jernbaneklub, 1976. -
159 S. : Ill.
(Dansk Jernbane-Klub ; 40)&
Plum, Ole-Chr. M.: Høng-Tølløse Jernbane 1901-1976 /
Ole-Chr. M. Plum. - Tølløse : Dansk Jernbaneklub, 1976. -
159 S. : Ill.
(Dansk Jernbane-Klub ; 40)& Plum, Ole-Chr. M.: Med tog til Hundested gennem 75 år /
Ole-Chr. M. Plum, Birger Wilcke. - København : Dansk
Jernbane-Klub, 1991. - 88 S. : Ill.
(Dansk Jernbane-Klub ; 46)
ISBN 87-87050-32-3& Plum, Ole-Chr. M.: Skagensbanen gennem 100 år / Ole-Chr.
M. Plum, Birger Wilcke. - København : Dansk Jernbane-Klub,
1990. - 124 S. : Ill.
(Dansk Jernbane-Klub ; 45)
ISBN 87-87050-31-5& Plum, Ole-Chr. M.: Lemvigbanen 1879 - 1899 - 1999 / af
Ole-Chr. M. Plum. - København : Dansk Jernbane-Klub,
1999. - 156 S. : zahlr. Ill
(Dansk Jernbane-Klub ; 50)
ISBN 87-87050-43-9& Poulsen, John: Byens baner : jernbanen i København i 150
år / John Poulsen. - Smørum : Banebøger, 1997. - 272 S. :
Ill., Kt.& Rambusch, H. H. A.: En gammel Jernbanemands Erindringer
1854 - 1882 / H. H. A. Rambusch. - København : Lybecker,
1916. - 214 S. : Ill.& Rambusch, H. H. A.: En gammel Jernbanemands Erindringer
1854 - 1882 / H. H. A. Rambusch. - [Repr. der Ausg. von
1916]. - København : Sporvejshistorisk Selskab, 1977. -
214 S. : Ill.& Den sejlende bro : HH-overfarten 1892 - 1992 / Red. af
Kenno Pedersen. [Udg. af Danske Statsbaner]. - Helsingør,
1992. - 157 S. : zahlr. Ill.& Simms, Wilfrid F.: The private railways of Denmark /
Wilfrid F. Simms. - Rustington : Wilfrid F. Simms, 2000. -
76 S. : Ill., Kt.
ISBN 1-9028220-5-6& Thestrup, Poul: Danske kongevogne / af Poul Thestrup. -
Smørum : bane bøger, 1992. - 64 S. : zahlr. Ill.
ISBN 87-88632-39-3& Thomassen, P.: Kystbanen 1897 - 1972 / P. Thomassen*. -
[Nærum] : Historisk-topografisk Selskab for Søllerød
Kommune, 1972. - 309 S. : Ill.& Thomassen, P.: Gribskovbanen 1880-1924. - Gentofte, 1970. -
154 S. : Ill.
(Dansk Jernbane-Klub ; 27)& Thomassen, P.: Kloster Banen : Rømø Banen / P. Thomassen*. -
[s.l.] : pt Bøger, 1982. - 68 S. : Ill.& Thomassen, P.: KSB : Kjøbenhavn-Slangerup Banen / [af P.
Thomassen]. - [Gentofte] : P. Thomassen, 1980. - 203 S. :
Ill.&
Thomassen, P.: KSB : Kjøbenhavn-Slangerup Banen / [af P.
Thomassen]. - [Gentofte] : P. Thomassen, 1980. - 203 S. :
Ill.& Thomassen, P.: KSB - DSB : Slangerupbanen - Hareskovbanen /
[af P. Thomassen]. - Gentofte : P. Thomassen, 1981. -
182 S. : Ill.&


Thomassen, P.: Skagensbanen : 1890 - 24. juli - 1965 / P.
Thomassen og B. Wilcke. Udgivet af Dansk Jernbane Klub
som gave til Skagensbanen. - Hellerup, 1965. - 96 S. : Ill.
(Dansk Jernbane-Klubs Bogserie ; 12)& Thomassen, P.: Sorø-Vedde banen / P. Thomassen. -
[Gentofte : P. Thomassen, 1976]. - 80 S. : Ill.&


Vallin, Niels-Folke: Fra MY til ME : DSB's
dieselelektriske lokomotiver / Niels-Folke Vallin. øvrige
fotos: Hans Gerner Christiansen ... - København :
Lamberth, 1991. - 80 S. : zahlr. Ill.
ISBN 87-88758-67-2& Vestegnen og jernbanen gennem 150 år : København-Roskilde
banen 1847-1997 / Eigil Christensen ... København : Bane
bøger, 1997. - 312 S. : zahlr. Ill.
ISBN 87-88632-68-7&


Viinholt-Nielsen, Lars: Odense-Svendborg banen : 1876 -
1976 / Lars Viinholt-Nielsen. - [Odense] : Odense
Universitetsforlag, 1976. - 278 S. : Ill.
ISBN (falsch) 87-7492179-7&


Voldmester, Vilhelm: Damplokomotivet og dets betjening :
lærebog for lokomotivpersonalet / udarbejdet af Vilhelm
Voldmester. - København : De Danske Statsbaner,
Maskinafdelingen

1. Tekst. - 4. udgave. - 1948. - 399 S.

2. Planer. - 4. udgave. - 1948. - 176 S. : nur Ill.& Watsack, Carsten: Puttgarden - Rødby : die Geschichte der
Vogelfluglinie / Carsten Watsack. - Aktueller Stand:
April 2000. - Bünde : Ed. Ostseeland, 2000. - 386 S. :
zahlr. ll.
ISBN 3-8311-0357-7& Weber Paulsen, Egon: Romantik i røg og damp : Haderslev
Amts jernbaner ; 1899 - 1939. - Signalpostens Forl., 1971. -
151 S.&
Wilcke, Birger: Æ Kringelbahn / Aabenraa Amts Jernbaner.
Af Birger Wilcke. - København : Dansk Jernbane-Klub, 1982. -
256 S., Ill., Kt. + 1 Beil.
(Dansk Jernbane-Klub ; 44)
ISBN 87-87050-23-4& Wilcke, Birger: Gribskovbanen 1880-1980 / af Birger
Wilcke. - [Tølløse] : Dansk Jernbane-Klub, 1980. - 238 S. :
Ill.
(Dansk Jernbane-Klub ; 43)
ISBN 87-87050-11-0& Wilcke, Birger: Østbanen 1879-1979 / af Birger Wilcke. -
København : Dansk Jernbane-Klub, 1979. - 270 S. : Ill., Kt.
(Dansk Jernbane-Klub ; 42)


Diese Web-Seite wurde erstellt von Kai Skalweit

Letztes Änderungsdatum: 07.05.2012
URL dieser Seite: http://www.eisenbahn-literatur.de/literatur/regio/XA-DK.html